top of page
หน้าต่างบานกระทุ้ง
 • หน้าต่างบานกระทุ้ง

  รุ่น AW1-080050
  กว้าง 80 cm.
  สูง 50 cm.

  กระจกสีเขียว หนา 5 mm.

  ระบบล็อค : ล็อคหลายจุด (Multi-point Lock)

  ใช้ร่วมกับมุ้งพับจีบเดี่ยว กว้าง 60 cm. สูง 50 cm. จำนวน 1 ชุด
  • Details

   หน้าต่างบานกระทุ้ง เหมาะสำหรับติดตั้งส่วนต่อเนื่องระหว่างภายในและภายนอกบ้าน ใช้ระบายอากาศสำหรับห้องน้ำที่มีส่วนผนังติดกับภายนอก หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น สบายใจด้วยระบบล็อคหลายจุด มีความปลอดภัยสูง ป้องกันการโจรกรรม
  ฿2,600.00Price
  bottom of page