top of page
ประตูบานเลื่อนคู่ ใหญ่
 • ประตูบานเลื่อนคู่ ใหญ่

  รุ่น SD2-200205
  กว้าง 200 cm.
  สูง 205 cm.

  กระจกสีเขียวหนา 5 mm.

  ระบบล็อค : ล็อคหลายจุด (Multi-point Lock)

  ใช้ร่วมกับมุ้งพับจีบเดี่ยว กว้าง 100 cm. สูง 205 cm. จำนวน 1 ชุด
  • Details

   ประตูบานเลื่อนคู่ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับติดตั้งได้ทั้งภายในบ้าน หรือส่วนต่อเนื่องระหว่างภายในและภายนอกบ้าน เพิ่มความโปร่งให้กับตัวบ้าน พร้อมระบบล็อคหลายจุดเพื่อความปลอดภัย ป้องกันการโจรกรรม
  ฿9,000.00Price
  bottom of page